Tietosuojaseloste 14.03.2023

Rekisterinpitäjän tiedot

Tekstiilipankki oy (2542195-2)
Petikontie 20
01720 Vantaa
info@tekstiilipankki.fi
010 5674560

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakaspalvelu. Verkkosivuston kävijäseuranta.

Rekisterin sisältämät tiedot, niiden käsittely ja käsittelijät

Nimi, sähköpostiosoite, (puhelinnumero valinnainen) Tietoja käsittelevät organisaation viestintää hoitavat henkilöt.

Tietojen säilyttämistä koskevat tiedot

Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes henkilö itse poistaa tai pyytää rekisterinpitäjää
poistamaan tiedot tai kunnes rekisteri lakkautetaan.

Rekisteröidyn oikeudet; tietojen oikaiseminen, täydentäminen, poistaminen tai
käsittelyn rajoittaminen.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.
Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus
pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja käyttäjien
tarpeita vastaaviksi ja nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö
on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, lopeta sivuston käyttö välittömästi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen / Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta voimme kehittää sivustoamme, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät
henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat
yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin;
Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan verkkosivuston kävijätietoja. Ohjelma
ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.
Oikeuksiesi käyttämiseksi ota yhteyttä rekisterinpitäjään.